Giuse Vũ Hoàng Anh, SSS

Năm sinh: 
24.07.1970
Năm Linh mục: 
25.03.2008
Nơi làm việc: 
DÒNG THÁNH THỂ
Địa chỉ: 

484 Nguyễn Thị Định, phường Khánh Xuân, TP. Buôn Ma Thuột

Điện thoại: 
0500.3868 692
Điện thoại: 
0933. 775 888
Email: 
vuanhsss [at] yahoo [dot] ca