Giuse Vũ Ngọc Nguyên

Năm sinh: 
14.07.1967
Năm Linh mục: 
17.07.2007
Chức vụ: 
Quản xứ Quảng Phúc - Quảng Đức
Nơi làm việc: 
GIÁO XỨ QUẢNG PHÚC
Địa chỉ: 

xã Quảng Khê, H Đăk Glong, Đăk Nông

Điện thoại: 
0905.037.676
Email: 
jongvuhd [at] yahoo [dot] com