Giuse Vũ Ngọc Toàn

Năm sinh: 
05.03.1964
Năm Linh mục: 
24.11.2000
Chức vụ: 
Chính xứ GX. Buôn Hô
Nơi làm việc: 
GIÁO XỨ BUÔN HÔ
Địa chỉ: 

52/36 Hồ Tùng Mậu, P. TânTiến, Tp. BMT, Đăk Lăk

Điện thoại: 
0934 745 741
Email: 
giusevutoan [at] yahoo [dot] com
Giới thiệu thêm: 

- Tháng 01.2015: Quản xứ Buôn Hô