Gm Phaolô Nguyễn Văn Hòa

Năm sinh: 
2.2.1932
Chức vụ: 
Giám mục
Nơi làm việc: 

Tòa giám mục Nha Trang

Địa chỉ: 

Tòa giám mục Nha Trang