GX DŨNG LẠC KẾT THÚC THÁNG HOA.

Chiều ngày 30 tháng 5 năm 2015, giáo xứ Dũng Lạc đã kết thúc tháng Hoa bằng nghi thức rước kiệu và dâng hoa Đức Mẹ do hội Hiền Mẫu đảm trách.

 

 

Xem thêm hình

Ngoc Minh