GX. Dũng Lạc : Rửa tội 20 tân tòng

Lúc 15g00 Chúa nhật XIII thường niên, ngày 02 tháng 7 năm 2017, tại nhà thờ giáo xứ Dũng Lạc, cha chánh xứ An-tôn Vũ Thanh Lịch đã chủ sự nghi thức Khai Tâm cho 20 anh chị em dự tòng sau những tháng ngày chăm chỉ học hỏi giáo lý và thực hành sống đạo. Ba bí tích Khai Tâm là Rửa Tội, Thêm Sức, Thánh Thể dẫn các anh chị tân tòng vào đời sống Kitô giáo, để họ được trở nên chi thể mới của Đức Kitô và là con của Hội Thánh. 

Có rất đông thân nhân, bạn hữu thân thuộc các dự tòng, GLV hướng dẫn Giáo Lý và cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Dũng Lạc, đã đến tham dự nghi thức Khai tâm và hiệp dâng Thánh Lễ, cầu nguyện cho các anh chị dự tòng.

Trong phần diễn giải đoạn Tin Mừng, cha chủ tế khuyên nhủ các anh chị em dự tòng năng chạy đến với Chúa và lãnh nhận các bí tích, nhất là bí tích Hòa giải và bí tích Thánh Thể, để cảm nhận được tình yêu của Chúa đối với mỗi người. Đồng thời, ngài cũng mời gọi những cha mẹ đỡ đầu hãy nêu gương sáng Đức tin trong đời sống chứng nhân Tin Mừng và nâng đỡ người con tinh thần của mình trung thành với ơn gọi đã chọn. Xin Mẹ Maria luôn chở che, nâng đỡ dìu bước các anh chị tân tòng trong cuộc sống sắp tới, trở nên muối nên men ngay trong gia đình, sống tốt đời đẹp đạo, biết thương yêu chia sẻ với những người xung quanh.

Thánh lễ kết thúc trong niềm hân hoan của cộng đoàn giáo xứ, chia sẻ niềm vui với anh chị em tân tòng và cầu chúc quý anh chị luôn tràn đầy hồng ân Chúa, tiếp tục học hỏi và thực thi những điều Chúa đã dạy, để đức tin mỗi ngày thêm vững bền trong cuộc sống.

Bài viết : Anh Thư

HìnhMinh Kim

Xem thêm hình