GX. Kim Phát: Thứ Sáu Tuần Thánh Ngày 14/4/2017: Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu và Đi Đàng Thánh Giá Trọng Thể:

Bước vào ngày thứ hai trong Tam Nhật Thánh. Vào lúc 15g00 thứ Sáu Tuần thánh ngày 14/04/2017, cha GB Phạm Thế Truyền, Quản xứ giáo xứ Kim Phát, chủ sự nghi thức tưởng niệm cuộc Thương khó của Chúa Giêsu. Tham dự nghi thức này còn có đông đảo giáo dân từ các giáo họ trong giáo xứ Kim Phát.

Thứ Sáu Tuần Thánh, Hội Thánh đề cao vinh quang thập giá hơn là những đau khổ, những tủi nhục, những tang thương của sự thương khó. Hội Thánh kính nhớ cuộc thương khó của Chúa Giêsu và sự sống lại của Ngài. “Đức Kitô phải chịu thương khó đã để vào trong vinh quang” ( Lc 24, 26 ). Thập giá và vinh quang đan quyện lấy nhau. Chúng ta chỉ có thể đón nhận mầu nhiệm Thập Giá và vinh quang sống lại khải hoàn qua đức tin của chúng ta.

Nghi thức gồm:
+ Phụng vụ Lời Chúa
+ Tôn kính Thánh Giá
+ Rước lễ
+ Đi đàng Thánh giá

Sau khi rước lễ, cha quản xứ đã mời gọi cộng đoàn cùng bước vào suy niệm 14 chặng đàng Thánh giá chung quanh Thánh đường. Hội đồng dẫn lời nguyện và suy niệm, kết hợp với ca đoàn hát ở các chặng đàng Thánh Giá.

Chặng thứ nhất: Chủ tế. Các chặng còn lại là của các giáo họ và một số đoàn thể. Kết thúc 14 chặng đàng Thánh Giá tại tiền sảnh Thánh đường, cha chủ tế đã ban phép lành cho toàn thể cộng đoàn, sau đó cung nghinh Thánh Gía lên cung Thánh để cộng đoàn tiếp tục hôn kính.

Qua 14 chặng đàng Thánh Giá, đã giúp chúng con khám phá ra lòng thương xót của Chúa thật lớn lao. Bởi vì tình yêu ấy không loại trừ ngay cả những kẻ gây nên cái chết của Chúa, nó cũng không bị giới hạn cho một số người đặc tuyển nào, nhưng lòng thương xót ấy được trải rộng đến tận chân trời góc bể cho hết mọi người, mọi nơi và mọi thời.

Suối Ngàn

Xem hình tại đây