GX. THÁNH TÂM ĐÓN NHẬN 26 TÂN TÒNG

Chiều thứ hai ngày 07.05. 2012, linh mục Nicola Lưu Nhất Tâm, phó xứ giáo xứ Thánh tâm, đã chủ sự nghi thức đón nhận và ban bí tích Rửa Tội cho 26 Tân tòng. Đây là khóa tiếp nhận anh chị em Tân tòng lần thứ ba của giáo xứ tính từ đầu năm 1012.

NGÂN KHÁNH

(XIN XEM HÌNH TẠI ĐÂY)