GX. Vinh Đức : Tĩnh tâm chầu Thánh Thể

Chúa nhật ngày 02. 04. 2017 là ngày giáo xứ Vinh Đức thay mặt cho toàn thể giáo phận chầu Thánh Thể.  Để chuẩn bị tâm hồn cho cộng đoàn giáo xứ dọn tâm hồn sốt sắng tham dự ngày trọng đại này, cha Phê-rô Nguyễn Văn Thái, quản xứ giáo xứ Vinh Đức, đã mời cha Micae Phạm Tiến Thành, thuộc dòng Thánh Thể đến giúp giảng phòng trong ba buổi tối cho các giới, bắt đầu từ 19g00, với chủ đề  “Thánh Thể nguồn mạch dưỡng nuôi tình yêu gia đình”.
- Thứ tư 26. 3. 2017 : dành cho giới trẻ
- Thứ Năm : Phụ huynh và Trung niên
- Thứ Sáu : Đoàn hiền mẫu
Mỗi buổi tối bà con giáo dân nô nức đi tham dự giờ tĩnh tâm. Đây là nét đặc thù truyền thống của người Vinh, như Đức cha Phao lô Maria Cao Đình Thuyên đã nói: “Tuần Chầu Lượt được ví như là gia sản quý báu của giáo phận Vinh và là nét đặc thù kết hợp được một cách hài hoà giữa đức tin và văn hoá. Chúng ta phải biết giữ gìn và phát huy những giá trị cao đẹp của nó”.

Sơn Hoàng Long