GX. VINH ĐỨC - THÁNH LỄ VỌNG PHỤC SINH

Lúc 19g30 thứ Bảy, ngày 4-4-2015, cộng đoàn giáo xứ Vinh Đức cùng hòa chung niềm vui của toàn thể Giáo Hội công giáo, cử hành Thánh Lễ vọng Phục Sinh. Nghi thức làm phép lửa được cử hành ở ngoài thánh đường, sau đó được rước vào nhà thờ.

Thánh Lễ diễn ra trang nghiêm, sốt sắng. Cha quản xứ chủ tế đồng tế với Cha phó. Trong bài giảng lễ Cha phó nhấn mạnh đến ý nghĩa của nến Phục Sinh trong năm Tân Phúc Âm Hóa Giáo xứ : Hãy cố gắng tích cực thắp ngọn nến Đức tin luôn sáng lên trong cộng đoàn, đừng tiêu cực của phê phán bóng tối. Đời sống đức tin của cá nhân luôn luôn cần phải có cộng đoàn. Vì trách nhiệm dựng xây cộng đoàn Giáo xứ là nhiệm vụ của mỗi người giữa đời là sống đức tin một cách cụ thể.

Kết thúc thánh lễ Cha quản xứ và Cha phó đã chúc cộng đoàn ngày lễ Phục Sinh đầy hồng ân, thánh đức.

Sơn Hoàng Long

Mời xem hình