HÌNH ẢNH ĐỒNG TIỀN

HÌNH ẢNH ĐỒNG TIỀN
(Mt 22, 15-21)

Là dân Chúa kính yêu Giáo Hội
Phận công dân theo lối pháp đình
Chu toàn bổn phận trung trinh
Ưu tiên luật Chúa công minh luật đời.

Bàn việc thuế giăng lời cạm bẫy
Nghĩ trí người sa sẩy thường tình
Ê chề sập bẫy hại mình
Xê-da trả đất ân xin trả trời.

Trả cho đất luật đời chấp nhận
Quyền lợi kèm bổn phận công dân
Quyền hành được Chúa thi ân
Nghiêm minh luật pháp góp phần dựng xây.

Trả Thiên Chúa Đấng đầy uy dũng
Hình ảnh Ngài ân sủng tình yêu
Môi sinh thanh khiết mỹ miều
Lương tâm thẳng thắn phong nhiêu việc lành.

Đấng tạo hóa thánh danh cao trọng
Con đáp tình tự đóng thuế thân
Đồng tiền khắc nổi tha nhân
Chữ in kính Chúa trổ vân yêu người.

Thánh Thể Chúa xuân tươi lành thánh
Chạm trổ con giống ảnh trời cao
Ngày về tiền thánh kính trao
Hiện dung nhan Chúa thưở nào Ngài in.

12-10-2011 - Cát Vàng

Tin/Bài liên quan