Hình ảnh GX. Long Điền bế mạc tháng hoa

Sau một tháng tôn kính Mẹ bằng những đóa hoa tươi và cả những "đóa hoa lòng", hôm nay  30. 5 cuối tháng hoa, mọi thành phần dân Chúa G.X Long Điền cùng chung tâm tình rước kiệu Đức Mẹ từ tượng đài Lavang và dâng hoa tôn vinh Mẹ Maria.

Trần Văn Đoàn

Hình ảnh