Hình ảnh Khóa Tĩnh Huấn các Bà mẹ Công giáo BMT

Khóa tĩnh huấn các Bà Mẹ Công Giáo lần thứ V được tổ chức từ sáng thứ tư ngày19.8 đến trưa thứ năm ngày 20. 8. 2015, tại Giáo họ Giuse thuộc Giáo xứ Thánh Tâm, GP. Banmêthuột, với chủ đề “ Vai trò người vợ, người mẹ trong gia đình và việc Tân Phúc Âm hóa đời sống giáo xứ"

Mời xem hình

P. Khai mạc

p.Văn nghệ

Ngày 20. 8. 15

Bế mạc khóa Tĩnh Huấn