Hình ảnh mừng kính lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm tại TTHH Đức Mẹ Thác Mơ

Ngày 8/12 hằng năm, giáo hội toàn cầu mừng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (ĐMVNNT). Đây cũng là dịp con cái Mẹ trong hai giáo hạt Phước Long-Đồng Xoài tìm về Trung tâm Hành hương (TTHH) Mẹ Thác Mơ để tỏ lòng tôn kính, mến yêu.

Xem bài viết tại đây

Xem hình ảnh