Hòa Tiếng Hoan Ca

Hòa Tiếng Hoan Ca

Mừng Kim khánh Giáo phận Ban Mê Thuột (22.6.1967  - 22.6.2017)

Thơ: Hoàng Công Nga

Phổ nhạc: Trần Thái Linh

Hòa âm: Kinh Châu

Giọng ca: Kim Thúy

(Video: có sử dụng video Thành lập Giáo xứ Kon Hring của Vinh Sơn)

 

 

Tin/Bài liên quan