Hồng Ân Linh Mục

Nhạc/Bài giảng: 
Hồng Bính
Lời: 
Ngô Liên Phương
Trình bày: 
Nguyễn Minh Cường

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Bài Hát: Hồng Ân Linh Mục

Nhạc: Hồng Bính

Ý Thơ: Ngô Liên Phương

Thể Hiện: Nguyễn Minh Cường