Hồng ân nhắc bảo (Mt 18, 15)

Hồng ân nhắc bảo

“Nếu người anh em của anh trót

phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó…” (Mt 18, 15)


Tính tự nhiên con người né tránh

Nói đến điều lầm lỗi tha nhân

Chúa thương dạy phải đến gần

Anh em phạm tội ân cần nhủ khuyên


Chúa lo liệu từng con chiên lạc

Tìm họ về chăm sóc ủi an

Thứ tha bầu khí cộng đoàn

Yêu thương xây dựng kiện toàn đức tin


Đi từng bước một mình với họ

Trong thân tình nhỏ nhẹ sửa sai

Giả như tình trạng kéo dài

Kiên trì nhắc nhở thêm vài chứng nhân


Nếu họ vẫn khăng khăng cố chấp

Hãy hết lòng tôn trọng mến yêu

Trình bày Hội Thánh mọi điều

Coi như họ tự tách lìa đoàn chiên


Cùng Hội Thánh nguyện cầu mong mỏi

Đón họ về thống hối ăn năn

Van nài Chúa đổ Hồng ân

Vết thương băng bó lỗi lầm thứ tha


Tín hữu Chúa được Người tha thứ

Gánh nặng đời lữ thứ chia san

Nghe lời nhắc nhở bảo ban

Tựa nguồn ân phúc tuôn tràn tháng năm


Xin giúp con tri ân cảm mến

Những ai thương tìm đến với mình

Sửa sai nhắc bảo tận tình

Chúa luôn hiện diện xây tình hiệp thông


Nt. Bích Ngọc

Tin/Bài liên quan