HỒNG THỦY

(St 6, 5-8; 7, 1-5.10)
"Ta sẽ huỷ diệt khỏi mặt đất loài người mà Ta đã dựng nên"

Thượng Đế buồn vì con người bất nghĩa
Đã nảy sinh bao sự dữ ngập tràn
Trong thế giới đảo điên vì biến loạn
Lẫn lộn người lành, kẻ dữ sống chung.

Nỗi đau lòng xung khắc cả nội tâm
Có hay chăng là Thượng Đế đã lầm
Đã sinh ra một loài người phản bội
Xuôi theo dòng để điều ác nổi trôi.

Thượng Đế buồn vì trong cõi trần gian
Được mấy người còn quy y nẻo chính
Giữ từ tâm theo đuổi đường chính trực
Nỡ lòng nào Ta đang tâm hủy diệt?

Ôi đớn đau vì con người phản bội
Ta sẽ để cho dòng nước cuốn trôi
Cơn hồng thủy sẽ nhấn chìm tất cả
Cứu chuộc loài người, rửa sạch trần gian.

Ta sẽ giữ những người tôn thờ ta
Miêu duệ nó mãi cất tiếng hoan ca
Sống giữa đời mà lòng luôn cảnh tỉnh
Giữ luật ta trong nẻo chính đường ngay.

Ôi! Sự giận giữ của Đấng chí công
Xin thương con vì đã trót ngã lòng
Ban suối nguồn mạch trào tuôn ân huệ
Của một đời người số phận long đong.

Từ đây Ngài sẽ không còn giận giữ
Ánh cầu vồng tỏa sáng giữa trời xanh
Lời giao ước chung xây giấc mộng lành
Để được sống trong hồng ân cứu độ.

Hoàng Công Nga

Tin/Bài liên quan