HỘI DÒNG CHÚA QUAN PHÒNG – PORTIEUX

Đơn sơ, Khó nghèo, Bác ái và Phó thác cho Chúa Quan Phòng.
Giới thiệu: 

Hội Dòng Chúa Quan Phòng
19.07.2008 16:16

TỈNH DÒNG VIỆT NAM

1. TÊN GỌI: Dòng Chúa Quan Phòng - Tỉnh dòng VN

2. BẢN CHẤT VÀ THẨM QUYỀN: Dòng thuộc đời sống chiêm niệm và hoạt động tông đồ, thuộc thẩm quyền Toà Thánh

3. MỤC ĐÍCH - SỨ MẠNG (HAY ĐẶC SỦNG): Thực hiện lòng thương xót Chúa trên mọi người, đặc biệt là giới thanh thiếu niên và những người nghèo nhất, bị bỏ rơi nhất.

4. LINH ĐẠO (CON ĐƯỜNG SỐNG): Linh đạo của Dòng cũng là tinh thần của Dòng.
Đó là 4 nhân đức căn bản mà Cha Á Thánh để lại cho Hội Dòng như 4 cột trụ chống đỡ toà nhà Hội Dòng: Đơn sơ, Khó nghèo, Bác ái và Phó thác cho Chúa Quan Phòng.

5. ĐÔI NÉT LỊCH SỬ: Được thành lập ngày 14/01/1762 tại làng Saint Hubert, thôn vigy, thành Metz nước Pháp do Cha Á Thánh Gioan Martinô Moye sáng lập.
Hội Dòng Portieux hiện nay gồm:
- Tỉnh Dòng Âu Châu: Pháp – Bỉ - Thuỵ Sĩ - Ý.
- Tỉnh Dòng VN.
- Tỉnh Dòng Campuchia.
- Miền: Bờ Biển Ngà, Taiwan.
- Dòng Chúa Quan Phòng VN được thành lập ngày 12/01/1876 tại Culaogien, An Giang. Hiện nay, Các nữ tu Chúa Quan Phòng hiện diện trên 9 giáo phận, có mặt trong 13 tỉnh, 5 thành phố, từ mũi Cà Mau đến Kontum, gồm trên dưới 100 cộng đoàn, khoảng 500 nữ tu.

6. TỔNG PHỤ TRÁCH HIỆN NAY (Tổng quyền): Soeur Joseph Marie Lê Thị Viện
- Giám tỉnh Tỉnh Dòng VN: Soeur Marie Emmanuel Nguyễn Thị Phiến
- Phụ trách các cộng đoàn tại Gp Banmêthuột
- C/Đ Buônmathuột: Nt Lina Nguyễn Thị Nữ.
- C/Đ Quỳnh Ngọc: Nt Saint Gabriel Nguyễn Thị Kim Tuyến
- C/Đ Pơngdrang: Nt Adriana Nguyễn Thị Hợp
- C/Đ Kim Châu: Nt Lydie Lê thị Duy Nhơn
- C/Đ Đức Hạnh: Nt Marie Charles Vũ Thị Minh Liên

7. Địa chỉ liên lạc:
- Dòng chính: 362 Tầm Vu- Phường Hưng Lợi - Q. Ninh Kiều - Tp Cần Thơ
ĐT: 0710 838146 Email: providancect@hcm.vnn.vn.
- Các cộng đoàn CQP hiện diện trong Giáo phận BMT:
+ CĐ Banmêthuột, có mặt ngày 01/8/1999: 123 Nguyễn Thị Minh Khai phường Thành Công - Tp BMT. ĐT: 05003. 813 205 Email linanubmt@yahoo.com
+ CĐ Quỳnh Ngọc, có mặt ngày l9/3/2003: đội 9 Quỳnh Ngọc, xã Ea Na, huyện Krong Ana Daklak. ĐT: 05003. 638 490 Email josthulan@yahoo.com
+ CĐ Pơngdrang, có mặt ngày 30/4/2006: Pơngdrang, Krongbuk, Daklak.
ĐT: 05003. 574 851 Email providencebh @gmail.com
+ CĐ Kim Châu, có mặt ngày l2/3/2008: Thôn Kim Châu, xã Dray Bhăng, huyện Cư Kuin, Daklak. ĐT: 05003. 609 141
+ CĐ Đức Hạnh, có mặt ngày 19.2.1990, 87/1 Đức Hoà, xã Thuận An, huyện Dakmil, Dak Nông. ĐT: 05013. 747 079 Email: chuaquanphongdh@dng.vnn.vn

8. CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ:
- Truyền giáo: công tác mục vụ tại các xứ đạo: dạy giáo lý, ca đoàn, sinh hoạt các đoàn thể. Đặc biệt là sinh hoạt giới trẻ, hướng dẫn các gia đình, thăm viếng.
- Giáo dục giữ trẻ, giữ học sinh nội trú.
- Y tế.
- Công tác xã hội - từ thiện: sống gần gũi, giúp đỡ, đón tiếp những người già cả, neo đơn, bệnh tật, những người bị bỏ rơi, những trẻ em đường phố, những người nhiễm bệnh HIV, AIDS.

BBT
 

Phụ trách: 
Tổng quyền: Soeur Joseph Marie Lê Thị Viện
Phụ trách: 
Giám tỉnh Tỉnh Dòng VN: Soeur Marie Emmanuel Nguyễn Thị Phiến
Địa chỉ: 

- Dòng chính: 362 Tầm Vu- Phường Hưng Lợi - Q. Ninh Kiều - Tp Cần Thơ
ĐT: 07103 838146 Email: providancect@hcm.vnn.vn.
- Các cộng đoàn CQP hiện diện trong Giáo phận BMT:
+ CĐ Banmêthuột, có mặt ngày 01/8/1999: 123 Nguyễn Thị Minh Khai phường Thành Công - Tp BMT. ĐT: 05003. 813 205 Email linanubmt@yahoo.com
+ CĐ Quỳnh Ngọc, có mặt ngày l9/3/2003: đội 9 Quỳnh Ngọc, xã Ea Na, huyện Krong Ana Daklak. ĐT: 05003. 638 490 Email josthulan@yahoo.com
+ CĐ Pơngdrang, có mặt ngày 30/4/2006: Pơngdrang, Krongbuk, Daklak.
ĐT: 05003. 574 851 Email providencebh @gmail.com
+ CĐ Kim Châu, có mặt ngày l2/3/2008: Thôn Kim Châu, xã Dray Bhăng, huyện Cư Kuin, Daklak. ĐT: 05003. 609 141 - Đt: 0164 2256 460; Email: nguyenthaosoctrang@gmail.com
+ CĐ Đức Hạnh, có mặt ngày 19.2.1990, 87/1 Đức Hoà, xã Thuận An, huyện Dakmil, Dak Nông. ĐT: 05013. 747 079 Email: chuaquanphongdh@dng.vnn.vn

Điện thoại: 
07103 838146
Email: 
providancect [at] hcm [dot] vnn [dot] vn.