HỘI DÒNG CON ĐỨC MẸ NAM VANG - PHÚ CƯỜNG

- Noi gương Đức Maria. - Tôn thờ Thiên Chúa. - Phục vụ tha nhân.
Giới thiệu: 

HỘI DÒNG CON ĐỨC MẸ NAM VANG - PHÚ CƯỜNG

1. Tên gọi: Hội Dòng Con Đức Mẹ Nam Vang - Phú Cường

2. Bản chất và thẩm quyền: Dòng thuộc quyền ĐGM địa phận. Tuyên khấn công khai Ba Lời khấn Phúc âm, sống đời sống cộng đoàn. Giúp các xứ đạo và hoạt động tông đồ truyền giáo.

3. Mục đích:
- Noi gương Đức Maria.
- Tôn thờ Thiên Chúa.
- Phục vụ tha nhân.

4. Linh đạo: Linh đạo Con Đức Mẹ là kim chỉ nam hướng lộ cho chị em Con Đức Mẹ Nam Vang. Chị em hân hoan cùng với Mẹ Maria tự nguyện bước theo Đức Kitô trên đường Thánh Giá để hiến tế trọn đời cho Thiên Chúa qua ba lời Khấn Dòng, đồng hành với Giáo Hội trong cuộc lữ hành Đức Tin, để tiếp tục sứ mạng loan báo Tin Mừng Cứu Độ của Đức Kitô cho muôn người trong sức mạnh của ChúaThánh Linh.

5. Đôi nét lịch sử: Dòng Con Đức Mẹ Nam Vang bắt nguồn từ Dòng Mến Thánh Giá do ĐGM Phêrô Marie Lambert de Lamotte lập tại Xiêm 1665.
- Năm 1862 ĐGM Bonchut dời nhà Dòng về Russeykeo Phnom-Pénh Cam Bodge.
- Năm 1942 ĐGM Gioan Baotixita Chabalier (ĐGM Tông Toà Phnom-Pénh) nhận thấy tu hội không được triển nở, chưa đi vào đường lối chung của các dòng tu trong Giáo Hội. Ngài xin phép Toà Thánh cải tổ Dòng mến Thánh Giá đang có, lấy danh hiệu Dòng Con Đức Mẹ Nam Vang “Les Filles de Mariede Phnom-Pénh”. Chọn Đức Maria Quan Thầy dưới tước hiệu MẸ THIÊN CHÚA.
Năm 1970, do tình hình nước Cambodge bất ổn, Dòng Con Đức Mẹ hồi hương về Việt Nam, gia nhập Giáo Phận Phú Cường cho đến ngày hôm nay.

6. Tổng phụ trách hiện nay: Sr. Marie Thérese Nguyễn Thị Mỹ Linh
Phụ trách Cộng Đoàn Giáo Xứ Đồng Xoài: Sr. Marie Elisabeth Trần Thuý Liễu

7. Địa chỉ liên lạc: (Dòng chính và cộng đoàn Bmt)
Dòng chính: 396 CMT8 Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương.
Cộng đoàn: Cộng đoàn Con Đức Mẹ Tân Trà, KP Tân Trà II, Phường Tân Bình, TX Đồng Xoài.

8. Các hoạt động cụ thể:
- Mục vụ giáo xứ.
- Giáo dục trẻ em, thanh thiếu niên.
- Chăm sóc bệnh nhân.
- Hoạt động công tác xã hội.

BBT
 

Phụ trách: 
Tổng phụ trách hiện nay: Sr. Marie Thérese Nguyễn Thị Mỹ Linh
Phụ trách: 
Phụ trách Cộng Đoàn Giáo Xứ Đồng Xoài: Sr. Marie Elisabeth Trần Thuý Liễu
Địa chỉ: 

Dòng chính: 396 CMT8 Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương.
Cộng đoàn: Cộng đoàn Con Đức Mẹ Tân Trà, KP Tân Trà II, Phường Tân Bình, TX Đồng Xoài.