HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ TÂN VIỆT

Chiêm niệm - Khổ chế - Tông đồ
Giới thiệu: 

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ TÂN VIỆT


1. Tên gọi: dòng Mến Thánh Giá Tân Việt

2. Bản chất và thẩm quyền:
Bản chất: Phát sinh từ lòng dân tộc và gắn bó với Giáo Hội địa phương, nhằm bổ túc cho sứ vụ của hàng giáo sĩ trong những công việc phù hợp với đức tính của người nữ tu, chị em Mến Thánh Giá được mời gọi:
- Sống tinh thần Nadaret trong thái độ kiên trì cầu nguyện, yêu thích trầm lặng, lao động chuyên chăm, bác ái cụ thể;
- Đồng thời phát huy những nét riêng của người phụ nữ Việt Nam: đảm đang, trung hậu, quả cảm..., quên mình trong cuộc đời hiến dâng, để sống Phúc âm giữa lòng dân tộc và phục vụ hạnh phúc của mọi người.
Thẩm quyền: Dòng thuộc Giáo Phận

3. Mục đích: (sứ mạng hay đoàn sủng)
- Truyền giáo cho lương dân và đem những anh em sống xa lìa Thiên Chúa.
- Giáo dục giới trẻ
- Phục vụ bệnh nhân
- Bảo vệ trẻ thơ
- Thăng tiến nữ giới
* Chị em dấn thân phục vụ ưu tiên giới nữ, giới trẻ trong lãnh vực văn hoá, xã hội, y tế, luân lý và đức tin.

4. Linh đạo: Là con đường của Đấng sáng lập đã đi (Đức Cha Phêrô Maria Lambert de la Motte)
Ba chiều kích lớn: Chiêm niệm - khổ chế - tông đồ

5. Đôi nét lịch sử: Dòng Mến Thánh Giá do Đức cha Lambert de la Motte sáng lập tại Đàng Ngoài năm 1670 và Đàng Trong năm 1671. Đây là dòng nữ đầu tiên mang bản sắc Á Đông vừa chiêm niệm vừa hoạt động, có lời khấn, sống thành cộng đoàn.

6. Tổng phụ trách đương nhiệm: Maria Bùi Thị Mát,
Phụ trách cộng đoàn thuộc Giáo Phận Ban Mê Thuột: Thérèsa Trần Thị Dương Thuý.

7. Địa chỉ liên lạc:
Dòng chính: Hội dòng Mến Thánh Giá Tân Việt, 2/2 Lê lai - Phường 12 – Quận Tân Bình TP.HCM. ĐT: 088426307. Email: mtgtanviet2@hcm.vnn.vn
Cộng đoàn: số nhà 27 Thôn 2 - Xã Đoàn Kết - Huyện Bù Băng - Tỉnh Bình Phước. ĐT: 06513.974142. Email: budang.mtgtv@gmail.com

8. Các hoạt độâng cụ thể:
- Dạy giáo lý
- Ca đoàn
- Trao Mình Thánh Chúa cho các bệnh nhân.
- Thăm viếng các gia đình, đặc biệt các gia đình neo đơn và bệnh tật.
- Sứ vụ cho các dân tộc như M'nông, S’Tiêng, Bana, Jarai ....
- Giữ trẻ.
BBT
 

Phụ trách: 
Tổng phụ trách đương nhiệm: Maria Bùi Thị Mát,.
Phụ trách: 
Phụ trách cộng đoàn thuộc Giáo Phận Ban Mê Thuột: Thérèsa Trần Thị Dương Thuý
Địa chỉ: 

Dòng chính: Hội dòng Mến Thánh Giá Tân Việt, 2/2 Lê lai - Phường 12 – Quận Tân Bình TP.HCM. ĐT: 088426307. Email: mtgtanviet2@hcm.vnn.vn
Cộng đoàn: số nhà 27 Thôn 2 - Xã Đoàn Kết - Huyện Bù Băng - Tỉnh Bình Phước. ĐT: 06513.974142. Email: budang.mtgtv@gmail.com

Điện thoại: 
083. 8426307
Điện thoại: 
06513.974142
Email: 
budang [dot] mtgtv [at] gmail [dot] com