Hội Ngộ Truyền Thông Giáo Tỉnh Huế - Ngày 25.5.2017