Hội thảo ca trưởng tại Giáo xứ Phước Quả.

Vào lúc 8 giờ sáng ngày 31 tháng 07 năm 2012, Giáo xứ Phước Qủa  tổ chức 2 ngày hội thảo dành riêng cho các ca trưởng về đề tài: “Nhạc phụng vụ phải là thánh và đi liền với tác động phụng vụ” dựa theo tài liệu của Linh mục nhạc sư Kim Long. Khóa hội thảo đã qui tụ được 25 ca trưởng thuộc giáo xứ Phước Qủa, các Giáo họ biệt lập và các Giáo xứ lân cận như Phước Long, Sơn Long v.v….

Buổi hội thảo được tổ chức do sự đề nghị của cha quản xứ  Phước Quả Giu-se Trịnh Minh Thanh, hầu giúp các ca trưởng trong vùng hiểu biết về thánh nhạc, biết chọn bài hát phụng vụ, phù hợp với huấn thị thứ 3 về thánh nhạc đã xác định.

Ban thánh nhạc Giáo phận Banmêthuột gồm cha Phê-rô Nguyễn Thành Thiện, Trưởng ban thánh nhạc, cha Phê-rô Nguyễn Minh Huân cùng với các anh Hồng Bính, Ngọc Phong, Nguyễn Văn Sỹ, Nguyễn Văn Tám và Trần Văn Thoát trình bày và hướng dẫn nội dung.

Sau lời phát biểu khai mạc của cha Giu-se Trinh Minh Thanh và lời chào và giới thiệu chương trình của cha trưởng ban thánh nhạc, chương trình hội thảo được bắt đầu chương thứ nhất do  anh J.B Ngọc Phong thuyết trình : “Cách chọn và hát những bài ca trong Thánh Lễ”, chương nầy được trình bày để giúp cho các ca trưởng biết chọn và hát đúng các bài ca nhập lễ, ca dâng lễ, Đáp ca, hiệp lễ và tạ lễ.

Đầu giờ chiều, anh Hồng Bính thuyết trình  đề tài: “Các bài ca được hình thành theo nhu cầu của Phụng vụ”, nhằm giúp các ca trưởng hiểu và biết tầm quan trọng của bản văn phụng vụ để luôn luôn biết chọn bài đúng bản văn phụng vụ như các lời đối đáp giữa linh mục và cộng đoàn, kinh Vinh Danh, kinh Thương Xót, Thánh Thánh Thánh, Lạy Chiên Thiên Chúa, những lời tung hô và bài đáp ca. Bài đáp ca giúp tín hữu đáp lại bằng chính lời Chúa, liên hệ với ý chính của bài đọc I.

Tiếp đó anh G.B Nguyễn Văn Tám thuyết trình đề tài: “ Bài hát phải hợp với tác động phụng vụ” giúp cho các ca trưởng hiểu: Thánh nhạc càng liên kết với tác động phụng vụ bao nhiêu càng thánh bấy nhiêu, như hiến chế Phụng vụ của công đồng Vaticanô (số 121) xác định.

Kết thúc ngày hội thảo thứ nhất, cha Trưởng ban Thánh nhạc đã đúc kết 3 bài thảo luận đồng thời giải đáp mọi ý kiến và thắc mắc của các ca trưởng.

HỒNG BÍNH