Kỷ niệm 8 năm tấn phong Giám mục của Đức Cha Giáo phận BMT