Khóa Thường huấn các linh mục và phó tế BMT 2017 (3)

Thứ Năm ngày 16. 02. 2017, cha giáo Giu-se Nguyễn Văn Úy, Giám đốc chủng viện Lê Bảo Tịnh, phụ trách diễn giải những bài nói chuyện của các HY và TGM:
- Bài I : của Đức Tổng Mục Vienne, Christoph Schonborn - Giới thiệu Tông huấn  Amoris Laetitia.
- Bài II : Cuộc nói chuyện giữa Đức Hồng Y Christoph Schonborn và bán nguyệt san “La Civiltà Cattolica”.
- Bài III : Niềm vui của tình yêu và sự lưỡng lự của các nhà thần học
- Bài IV : *  Cuộc tranh luận về “Amoris Laetitia” , giữa chuẩn mực và điều kiện luân lý.
             *  Sự khích lệ của Tông huấn Amoris Laetitita, ngay cả trong những tình huống đầy khó khăn.
             * Tìm hiểu trong giáo huấn của Amoris Laetitia với giáo huấn các vị giáo hoàng tiền niệm, như : Sự trung thành sáng tạo )từ Đức Karol Wojtyla đến “ Amoris Laetitita”.

Sau buổi học ngày, chương trình khóa Thường huấn được kết thúc sớm hơn, để linh mục đoàn kịp lên đường đến Nhà thờ Phước Sơn (P. Phước Bình, Tx Phước Long, Bình Phước), tham dự Thánh lễ an táng Linh mục An-rê Lê Trần Bảo, lúc 09g00 thứ sáu, ngày 17/02/2017.

Ban VHTT - BMT