Lòng tin vững mạnh (Mt 15, 28)

Lòng tin vững mạnh

“Này bà, lòng tin của bà mạnh thật!
Bà muốn thế nào, sẽ được như vậy”.

(Mt 15, 28)

Vừa biết Chúa đến vùng dân ngoại
Người đàn bà tiến lại van xin
Khẩn nài Chúa chữa con mình
Thoát vòng quỷ dữ sự tình rối ren

Bà bái lạy Con vua Đa-vít
Tôn thờ Người Đấng Thánh quyền uy
Dẫu Người thinh lặng bước đi
Thương con bà vẫn kiên trì kêu xin

Bà nhận biết phận mình hèn kém
Ca-na-an dân ngoại xứ này
Chịu bao thua thiệt đắng cay
Xưa nay Do Thái vốn hay loại trừ

Tin thật Chúa Giêsu Cứu Thế
Đấng Thiên Sai trước mặt bà đây
Gối quỳ kính cẩn giãi bày
Niềm tin mãnh liệt xin Thầy xót thương
 
Chúa thử thách trong lời tuyên phán:
Bánh trên bàn không vứt chó con
Khiêm cung nhỏ nhẹ đáp lời
Nhưng mà cũng được vụn rơi dưới bàn

Chúa thán phục Đức tin bà mạnh
Bà được như lòng dạ thành tâm
Giêsu tuôn đổ hồng ân
Lương dân đón nhận nảy mầm Đức Tin

Là dân ngoại nay nhờ Ơn Chúa
Được tháp nhập dòng dõi kẻ tin
Khiêm nhường tín thác cầu xin
Đời con tràn ngập ân tình Chúa thương.

Nt. Bích Ngọc

Tin/Bài liên quan