LẶNG YÊN

Lặng yên để lắng nghe thời gian đi không về
Lặng yên để lắng nghe tiếng lòng đang trăn trở
Lặng yên để lắng nghe những gì ta đánh mất
Giữa cuộc đời còn nhiều lắm đắng cay.
 
Lặng yên để xót xa đời qua bao thăng trầm
Lặng yên để đớn đau tiễn người đi không trở lại
Lặng yên để lắng nghe linh hồn đang chất ngất
Giữa cuộc đời đang cần niềm thứ tha.
 
Ta đi qua muôn nẻo đường đời
Trong gian nan ta nở cụ cười
Trong đau thương chia sẻ phận người
Phận làm người một đời đắng cay.
 
Ta đi qua muôn vạn nẻo đường
Đường trần gian dầu lắm chông gai
Đường ta đi, có gì quản ngại
Một đời người vẹn nghĩa đầy vơi.
 
Lặng yên để lắng nghe tình yêu thương vuông tròn
Lặng yên để lắng nghe tình yêu đang nhắc nhở
Lặng yên để lắng nghe một đời ta tiếc nuối
Ta là gì giữa cuộc đời, hỡi người ơi.

 
Hoàng Công Nga

Tin/Bài liên quan