Lễ Các Thánh tử Đạo Việt Nam tại TGM - BMT

Ðây bài ca ngàn trùng dâng về Thiên Chúa,
Bài ca thắm đượm máu đào.
Từng bao người anh dũng tiến lên hy sinh vì tình yêu.

Hòa trong niềm vui của cả Giáo Hội Việt Nam, lúc 05g00 ngày 24. 11. 2014, tại Nhà nguyện Tòa Giám mục Ban Mê Thuột, Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản đã long trọng chủ tế thánh lễ mừng kính Các Thánh tử Đạo Việt Nam, Bổn mạng Hội Thánh Việt Nam.

Mở đầu thánh lễ, Đức cha nhắc lại lịch sử Thánh Tử đạo ở Việt Nam : Trong số gần 130.000 người Công giáo đã đổ máu đào làm chứng cho đức tin, có 117 vị đã được Giáo Hội tuyên phong hiển thánh và một vị được tuyên phong Á Thánh là Thầy giảng Anrê Phú Yên, bổn mạng các giáo lý viên. Các Ngài gồm 8 giám mục, 50 linh mục, 14 thầy giảng, 01 chủng sinh và 44 giáo dân... Họ là những vị Thừa sai nhiệt tình quên mình, những người Việt Nam sống trong mọi hoàn cảnh khác nhau. Dù các Ngài được sinh ra trong vùng đất nào, dù ngôn ngữ nào. Từ người phụ nữ hiền lành An-nê Lê thị Thành, hay chú chủng sinh Tôma Thiện, tất cả đã chấp nhận từ bỏ chính cuộc sống của mình vì lòng yêu mến Chúa và tha nhân với trọn niềm hy vọng và cậy trông nơi Thiên Chúa... Các Ngài đã đổ máu ra để chết cho Tình Yêu, hy sinh mạng sống mình để minh chứng cho Đức Tin.

ĐGM chia sẻ : “Ai muốn theo Ta ...”(Lc 9, 23-26) “, là  Lời Chúa Giêsu ngỏ với mọi người chứ không phải dành riêng cho các môn đệ, một lời mời gọi kèm theoi 3 mệnh lệnh liên tiếp : hãy chối chính mình, hãy vác thập giá của mình mỗi ngày và hãy theo Ta (trở thành môn đệ). Theo Thánh sử Luca: “ Ai không mang lấy thập giá mình và đi đằng sau Ta, không thể là môn đệ của Ta” (Lc 14, 27), có  ba ý nghĩa :
- Đi theo sau, nghĩa là đặt bước chân của mình lên bước chân của người đó đã đi, nghĩa là muốn làm theo mẫu của người đó.
- Chối bỏ mình : Từ chối không nhận cái tôi của mình, nhưng để cho Thiên Chúa sử dụng con người của tôi theo ý Ngài.
- Vác thập giá mình mỗi ngày : Thập giá là những khó khăn, đau khổ mà cuộc đời, con người hay hoàn cảnh khách quan bên ngoài áp đặt… Thập giá người Ki-tô hữu “vác” mỗi ngày  theo Chúa Giêsu sẽ trở thành phương thế Chúa dùng để đào tạo người Ki-tô trở nên những dụng cụ hữu hiệu trong tay của Ngài. Trường hợp các Thánh Tử Đạo Việt Nam là một điển hình cụ thể.

ĐGM kêu gọi mỗi người Ki-tô hữu luôn can đảm sống niềm tin một cách mạnh mẽ hơn. Nhờ những giọt máu xưa các Thánh Tử Đạo đã đổ ra rơi xuống lòng Đất Mẹ, vun trồng hạt giống Đức tin đơm hoa, kết trái dồi dào. ĐGM cũng mời gọi mọi người cùng cầu nguyện cho những người cầm quyền, tác nhân gây ra sự đổ máu của các Thánh Tử Đạo, và cầu nguyện cho những người cầm quyền ngày nay, biết mở lòng ra với ơn Chúa, để được hưởng nhờ ơn Cứu Độ. 

Thánh lễ kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam diễn ra trang trọng và đầy cảm xúc:

Ðây bài ca ngàn trùng dâng về Thiên Chúa,
Bài ca thắm đượm máu đào.
Từng bao người anh dũng tiến lên hy sinh vì tình yêu.

Không có tình yêu nào trọng đại cho bằng chết vì yêu.
Nhìn Chúa đẫm máu trên đồi cao,
Từng đoàn người anh dũng tiến lên pháp trường.

Ai chối từ xác phàm trần lụy sẽ được sống hiển vinh.
Vì Ðấng phán xét trong quyền uy đã tự nhận đau đớn với muôn khổ hình...

ANH THƯ