Lễ giỗ năm năm Cha cố Phanxicô Xaviê Nguyễn Từ Tiến Dũng

Lễ giỗ năm năm Cha cố Phanxicô Xaviê Nguyễn Từ Tiến Dũng

Vào lúc 9g30 ngày 26/02/2014, Giáo xứ An Bình đã cử hành Lễ giỗ năm năm của Cha cố Phanxicô Xaviê Nguyễn Từ Tiến Dũng. Hiện diện đồng tế có đông đảo quí Cha quản hạt, quý Cha, quí tu sĩ nam nữ trong và ngoài hạt, bà con thân nhân của ngài và giáo dân Giáo xứ An Bình.

Trước khi thánh lễ bắt đầu, Cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Liêm, Quản xứ Giáo xứ An Bình, cám ơn quí Cha và những người hiện diện đã yêu thương, đến hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Từ Tiến Dũng, nguyên quản xứ Giáo xứ An Bình.

Khởi đầu Thánh lễ, Cha Giuse Trịnh Minh Thanh nói lên tâm tình tưởng nhớ Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Từ Tiến Dũng nhân dịp lễ giỗ năm năm. Ngài đã trải qua hơn 3 năm phục vụ trong chức vụ linh mục của mình và đã tuân theo con đường đưa đến sự thật của Chúa một cách trọn vẹn. Chúng ta cầu nguyện cho Cha Phanxicô Xaviê được hưởng hạnh phúc muôn đời bên Chúa nơi mà Chúa đã hứa cho những ai trung tín với Ngài.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha Giuse nhắc lại những khoảng thời gian mà Cha Phanxicô Xaviê đã phục vụ, chắc hẳn nhiều người có những kỷ niệm đối với ngài. Nhân dịp lễ giỗ năm năm của Phanxicô Xaviê Nguyễn Từ Tiến Dũng nhiều anh em linh mục qui tụ về đây nơi ngài đã từng phục vụ để cầu nguyện cho ngài, cũng như thể hiện tinh thần hiệp thông không những giữa hàng linh mục mà còn giữa những người thân yêu nhất là đối với những giáo xứ mà Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Từ Tiến Dũng được sai đến để yêu thương và phục vụ.

Ngày lễ giỗ chúng ta không chỉ nhắc đến quá khứ hay những công lao của người đã khuất mà lễ giỗ là dịp để chúng ta sống đức tin nhờ Lời Chúa hướng về Đức Giêsu Kitô, Đấng mà Cha Phanxicô Xaviê tin nhờ bí tích rửa tội, nhất là thiên chức linh mục mà Cha Phanxicô Xaviê được diễm phúc lãnh nhận.

Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho Cha Phanxicô Xaviê và tin chắc rằng Chúa sẽ ban phần thưởng đời đời cho những người suốt đời trung tín vào Ngài.

Oanh Võ