Lễ Khánh thành và Cung hiến Nhà thờ Giáo xứ Tân Lập

Trình bày: 
ĐGM Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.