Lễ Phát Thưởng cho học sinh giỏi ngoan niên khoá 2010 – 2011

Quỹ Khuyến Học Giáo Xứ Châu Sơn
Lễ Phát Thưởng Cho Học Sinh Giỏi Ngoan Niên Khoá 2010 – 2011


Chiều Chúa Nhật ngày 07-08-2011, tại nhà thờ Giáo xứ Châu Sơn, Quỹ Khuyến học Giáo xứ tổ chức lễ phát thưởng cho các em học sinh giỏi, ngoan từ mẫu giáo cho đến lớp 12, niên khoá 2010 – 2011.
Tham dự lễ phát thưởng có Cha quản xứ Antôn Vũ Thanh Lịch, quý nữ tu NVHB, Ban Thượng vụ Hội đồng Giáo xứ, các giáo họ, ban ngành đoàn thể trong giáo xứ. Ngoài ra còn có Ban Khuyến học xã Cưêbur, thầy Hiệu trưởng Võ Quốc Trà Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh.


Ông Nguyễn Ngọc Minh Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ đọc diễn văn khai mạc: “Mục đích của việc khuyến học không chỉ dừng lại ở việc phát thưởng, mà còn nhắm đến một mục tiêu cao cả hơn, đó là giúp mở ra thêm nhiều cánh cửa nhằm hướng đến việc giáo dục và phát triển con người toàn diện.”
Cha quản xứ nhắn nhủ các em học sinh: “ phải ý thức trong việc học tập, đào sâu vào các lãnh vực khoa học, xây dựng tương lai cho bản thân, cho Giáo hội và xã hội. Đó là mối lo chung của mọi thành phần trong giáo xứ.”


Trong đợt phát thưởng năm nay có 426 em gồm :
- Trường Phổ thông Trung học : 48 em, trong đó có 2 em đoạt giải nhất năng khiếu cấp tỉnh.
- Trường Trung học Cơ sở : 138 em, trong đó có 1 em đoạt giải nhất cấp tỉnh môn Sinh học.
- Trường Tiểu học : 256 em.
- Mẫu giáo : 17 em.
- Khuyết tật : 3 em, biết vượt lên số phận học giỏi.
Đặc biệt năm nay có 10 em dân tộc.


Đây là việc làm thường xuyên hằng năm của quỹ khuyến học giáo xứ, như là một định hướng phát triển, nhằm tiếp sức và khích lệ tinh thần học tập, đồng thời cũng góp phần chăm lo cho sự nghiệp giáo dục của con em trong giáo xứ ngày càng đạt được hiểu quả và chất lượng hơn.

Sau phần phát thưởng là Chầu Thánh Thể tạ ơn và phát bằng khen.

Xuân Tùng