LỄ THÁNH TÂM BỔN MẠNG GIÁO XỨ BÙ ĐĂNG

Chúa nhật kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, bổn mạng của Giáo xứ Bù Đăng, cộng đoàn dân Chúa quy tụ về Giáo xứ để chiêm ngắm hình ảnh trái tim Chúa Giêsu. Đây là dấu chỉ tình yêu cao cả nhất Thiên Chúa dành cho nhân loại: “Không có tình yêu nào cao vời bằng tình yêu của người hiến mạng sống vì người mình yêu”.

Hôm nay cũng là ngày thế giới xin ơn thánh hoá các linh mục Giáo xứ Bù Đăng cầu nguyện cho các linh mục, vì các ngài mang rất nhiều bổn phận quan trọng đáng được nâng đỡ. Xin cho các ngài luôn trung tín, sẵn sàng hy sinh cho đàn chiên; đồng thời biết ưu tiên lo cho đời sống thiêng liêng của mình.

Dâng Thánh Lễ có cha Đa Minh Nguyễn Văn Thành Quản Hạt Đồng Xoài, cha Giuse Trần Hữu Từ, Quản Xứ Bù Đăng, cha Giuse Trịnh Văn Kính Đặc Trách Giáo xứ Bù Đăng, cha Phanxicô Trương Hồng Chương, nguyên Quản Xứ Bù Đăng, cha Phêrô Maria Nguyễn Ngọc Việt,  Phụ Trách Cộng Đoàn Hội Thừa Sai Việt Nam và hai Cha Phó Giáo xứ Bù Đăng thuộc Hội Thừa Sai Việt Nam.

Cuối Thánh Lễ, cha Quản Xứ công bố Văn Thư Bổ nhiệm Ban Thường Vụ Hội Đồng Giáo xứ nhiệm kỳ 2016 – 2020 của Đức Cha Giáo Phậnvà trao Văn Thư Bổ Nhiệm cho tân Thường Vụ HĐGX.
Sau cùng Tân Ban Thường Vụ Hội Đồng Giáo Xứ cảm ơn cha Quản Hạt và quý cha Đồng Tế, quý khách và cộng đoàn.

Nt Ngọc Hoa

Mời xem hình