LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 02.2014

Mỗi năm, mỗi Giáo xứ được chỉ định Chầu Mình Thánh thay cho gia đình Giáo Phận và cầu cho Giáo phận. Ngày Chầu Lượt là ngày hội vui mừng của gia đình Giáo xứ. Để chuẩn bị ngày này, nơi nào có thể, nên tổ chức TUẦN TĨNH TÂM trước, kêu gọi mọi người lãnh nhận Bí tích Hòa giải. Chính ngày Chầu, hết mọi người đều tham gia Bàn Thánh và thay phiên nhau Chầu Chúa, từng lứa tuổi, từng liên gia, từng xóm... Ngày chầu lượt được Giáo Hội khuyến khích (GL 942). Bề trên lưu ý Quý Cha không nên xin đổi ngày chầu đã ghi trong lịch.

LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 02.2014

01 02

Thứ Bảy.
Mồng Hai Tết Giáp Ngọ

CMTC  
Bổn mạng  
Cầu cho  

02 03

CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN
Mồng Ba Tết Giáp Ngọ

CMTC  
Bổn mạng  
Cầu cho  

09 10

CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN

CMTC GX: Hưng Đạo (MT)
GX: Thổ Hoàng (ĐM)
Bổn mạng  
Cầu cho  

16 17

CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN

CMTC  
Bổn mạng GX: Thọ Thành (MT)
GH: Ea Uy (Gx. Buôn Hằng) (CT)
GH: Tân Thành (Gx. Đồng Xoài) (ĐX)
Cầu cho  

19 20

Thứ Tư.

CMTC  
Bổn mạng  
Cầu cho Lm Fx. Vũ Cát Đại (+1991)

23 24

CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN

CMTC GX: Eatul (BH)
GX: Vinh Trung (GS)
GX: Bác Ái (ĐM)
Bổn mạng  
Cầu cho  
24 25

Thứ Hai.

CMTC  
Bổn mạng  
Cầu cho Lm JB. Nguyễn Đăng Khoa (+1986)

27 28

Thứ Năm.

CMTC  
Bổn mạng  
Cầu cho Lm Fx.  Nguyễn Từ Tiến Dũng (+2009)