LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 12.2013

Mỗi năm, mỗi Giáo xứ được chỉ định Chầu Mình Thánh thay cho gia đình Giáo Phận và cầu cho Giáo phận. Ngày Chầu Lượt là ngày hội vui mừng của gia đình Giáo xứ. Để chuẩn bị ngày này, nơi nào có thể, nên tổ chức TUẦN TĨNH TÂM trước, kêu gọi mọi người lãnh nhận Bí tích Hòa giải. Chính ngày Chầu, hết mọi người đều tham gia Bàn Thánh và thay phiên nhau Chầu Chúa, từng lứa tuổi, từng liên gia, từng xóm... Ngày chầu lượt được Giáo Hội khuyến khích (GL 942). Bề trên lưu ý Quý Cha không nên xin đổi ngày chầu đã ghi trong lịch.

LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 12.2013

01 29

CHÚA NHẬT  I MÙA VỌNG

CMTC GX : Thánh Linh (MT)
GX : Phúc Bình (DM)
GX : Đăk Ân (PL)
GH : Đăng Hà (Gx. Bù Đăng - PL)
Bổn mạng  
Cầu cho  

03 01-11

Thứ Ba. THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ
CMTC  
Bổn mạng Quý Cha
C. Hoàng Văn Chương
C. Nguyễn Ngọc Hoàng
C. Phạm Bá Lễ
C. Trần Hồng Linh
C. Nguyễn Kim Long
C. Nguyễn Thanh Phong, OP
Giáo xứ
Gx : Duy Hòa (MT)
Gx : Kim Mai (MT)
Gx : Tân Hòa (GS)
Gx : Đak Nhau (ĐX)
Cầu cho  

06 4

  Thứ Sáu. LỄ THÁNH NICÔLA

CMTC  
Bổn mạng Cha Lưu Nhất Tâm
Cầu cho  

08 06

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG

LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM

CMTC GX : Phúc Thành (DM)
GX : Đăk Nhau (ĐX)
GH : Ea Hleo (Buôn Hô) (BH)
Bổn mạng

Gx. Vinh Đức (BH)
Gx. Châu Sơn (MT)
Gx. Kim Châu (GS)

Gx. Nghi Xuân (GN)
Gx. Vinh An (DM)

Cầu cho  

10 8

 Thứ Ba.
CMTC  
Bổn mạng  
Cầu cho Lm Gioakim Nguyễn Đức Oánh (+1978)
15 13

 CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG

CMTC GX : Chi Lăng (MT)
GH: Vô Nhiễm (Gx. Phúc Bình - DM)
Bổn mạng  
Cầu cho  

22 20

25 23

26 24

 CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG

 Thứ Tư. LỄ CHÚA GIÁNG SINH

 Thứ Năm. THÁNH STÊPHANÔ

CMTC  
Bổn mạng Cha Nguyễn Văn Đậu
Cầu cho  

27 25

Thứ Sáu. THÁNH GIOAN TÔNG ĐỒ

CMTC  
Bổn mạng Cha Bùi Quang Đạo, Cha Nguyễn Sơn
Cầu cho  

29 27

CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA THẤT

CMTC GX. Vinh An (QĐ)
Bổn mạng Giáo xứ Thanh Hòa (PL)
Cầu cho