LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 12.2017

Mỗi năm, mỗi Giáo xứ được chỉ định Chầu Mình Thánh thay cho gia đình Giáo Phận và cầu cho Giáo phận. Ngày Chầu Lượt là ngày hội vui mừng của gia đình Giáo xứ. Để chuẩn bị ngày này, nơi nào có thể, nên tổ chức TUẦN TĨNH TÂM trước, kêu gọi mọi người lãnh nhận Bí tích Hòa giải. Chính ngày Chầu, hết mọi người đều tham gia Bàn Thánh và thay phiên nhau Chầu Chúa, từng lứa tuổi, từng liên gia, từng xóm... Ngày chầu lượt được Giáo Hội khuyến khích (GL 942). Bề trên lưu ý Quý Cha không nên xin đổi ngày chầu đã ghi trong lịch.

LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 12.2017

03  16

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG - B

CMTC Giáo xứ Thánh Linh (MT)
Giáo xứ Phúc Bình (Đăk Mil)
Giáo xứ Đăk Ân (PL)
Giáo họ Đăng Hà (GX Bù Đăng - ĐX)
Giáo họ Lạc Thiện (GX Giang Sơn - GS)
Bổn mạng Bổn mạng Quý Cha
Hoàng Văn Chương
Trần Văn Đoàn
Nguyễn Ngọc Hoàng
Phạm Bá Lễ
Trần Hồng Linh
Nguyễn Kim Long
Vũ Văn Luân
Nguyễn Thanh Phong, OP
Nguyễn Văn Chính, SSS
Bổn mạng Giáo xứ
GX Duy Hòa (MT)
GX Kim Mai (MT)
GX Tân Hòa (GS)
GX Đak Nhau (ĐX)
Bổn mạng Cộng đoàn
CĐ Phanxico Xavie Tân Lập - Tu đoàn Thừa sai Thánh Mẫu Chúa Cứu Thế (SMMR)
CĐ Emmanuel NVHB - Đồng Xoài
CĐ Phan Sinh NVHB - Nam Thiên
CĐ Thuận Hòa - Khiết Tâm Nha Trang - Thuận Hòa.
Cầu cho  

06  19

Thứ Tư. LỄ THÁNH NICÔLA, giám mục
CMTC  
Bổn mạng Cha Lưu Nhất Tâm
Cầu cho  

08  21

Thứ Sáu. ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM
CMTC  
Bổn mạng Bổn mạng
Giáo hạt Phước Long
Bổn mạng Giáo xứ
GX Vinh Đức (BH)
GX Ea H'leo (BH)
GX Châu Sơn (MT)
GX Kim Châu (GS)
GX Vinh An (Đăk Mil)
GX Nghi Xuân (GN)
GX Thiên Hoa (GN)
Bổn mạng Cộng đoàn
Đan viện Thiên Hòa
CĐ Xuân Hòa - Tu hội Truyền giáo Thánh Vinh Sơn (CM)
CĐ Thiên Ân NVHB - Thiên Ân
CĐ Mẫu Tâm NVHB - Mẫu Tâm
CĐ Đức Ân - MTG Khiết Tâm - Kim Mai
Cầu cho  

10  23

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG

CMTC Giáo xứ Phúc Thành (ĐM)
Giáo xứ Đăk Nhau (ĐX)
Giáo họ Ea Tân (GX Phú Lộc - BH)
Giáo họ Đăk Nia (Gx. Gia Nghĩa – GN)
Bổn mạng  
Cầu cho Lm Gioakim Nguyễn Đức Oánh (+1978)
17   30 CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG
CMTC Giáo xứ Chi Lăng (MT)
Giáo họ Vô Nhiễm (GX Phúc Bình - Đăk Mil)
Giáo họ Kim Sơn (GX Giang Sơn - GS)
Bổn mạng  
Cầu cho  
24   07 CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG
chiều: LỄ VỌNG GIÁNG SINH
CMTC  
Bổn mạng  
Cầu cho  
 
25   08

 Thứ Hai: CHÚA GIÁNG SINH

CMTC  
Bổn mạng  
Cầu cho  

26   09

Thứ Ba. Ngày 2 Bát nhật Giáng Sinh
THÁNH STÊPHANÔ

CMTC  
Bổn mạng Cha Nguyễn Văn Đậu
Cầu cho  

27   10

Thứ Tư. Ngày 3 Bát nhật Giáng Sinh
THÁNH GIOAN TÔNG ĐỒ

CMTC  
Bổn mạng Cha Bùi Quang Đạo,
Cha Nguyễn Sơn
Cha Y Xuất Luca
Cầu cho  

28   11

Thứ Năm. Ngày 4 Bát nhật Giáng Sinh
CÁC THÁNH ANH HÀI

CMTC  
Bổn mạng  
Cầu cho Lm Giuse Đỗ Văn Tháp

31   14

CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA THẤT

CMTC Giáo xứ Kim Hòa (GS)
Giáo xứ Xã Đoài (Đăk Mil)
Giáo họ Phúc Lâm (GX Quảng Phúc - GN)
Bổn mạng Giáo xứ Thanh Hòa (PL)
Cầu cho