MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI

 

Đặc ân vô nhiễm tội truyền
Chỉ dành cho Mẹ trinh nguyên vẹn tuyền
Địa đàng thuở ấy còn nguyên
Adam chợt tỉnh lời nguyền đã qua
Giật mình trong nỗi xót xa
Tỉnh ra đã mất bao là hồng ân
Xa nguồn ơn sủng bội phần
Chìm trong tội lỗi nghìn lần đớn đau
Chúa nhìn rõ nỗi bể dâu
Hứa ban Con một về sau cứu đời
Sấm ngôn ghi lại những thời
Trải bao niên kỷ rõ lời thánh thư
Gian trần trong cõi thực hư
Trông chờ Thánh Mẫu ơn dư phước đầy
Mẹ nguồn ân sủng đẹp thay
Chúa Trời gìn giữ trong tay vẹn tuyền
Muôn ơn phúc lộc trinh nguyên
Đặc ân Vô Nhiễm tội truyền ngợi khen
Giữa ngàn hương sắc đua chen
Đẹp thay muôn vẻ tòa sen rạng ngời
Đồng công cứu chuộc loài người
Chúa Trời gìn giữ trọn đời tinh trong.

Hoàng Công Nga

Tin/Bài liên quan