Mừng kính thánh Phêrô và Phaolô tông đồ - Bổn mạng Giáo xứ Quỳnh Ngọc

MỪNG LỄ HAI THÁNH PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ TÔNG ĐỒ - BỔN MẠNG GIÁO XỨ QUỲNH NGỌC

Chiều nay, 29/06/2017, bắt đầu từ lúc 14giờ00, Cha quản xứ, Ban Thường vụ HĐGX, đại diện các ban ngành - đoàn thể, giáo khu và từng gia đình về Hội trường Giáo xứ để dự buổi đại hội tổng kết năm đầu của nhiệm kỳ HĐGX mới.

Hơn 2 tiếng đồng hồ, với tinh thần sôi nổi, góp ý để củng cố nề nếp của xứ đạo, buổi họp trong tinh thần thống nhất cao.

Trước Thánh Lễ, toàn thể gia đình Giáo xứ đã long trọng rước tượng Hai Vị Thánh Tông Đồ vào nhà thờ trong tiếng trống dồn dập, oai nghiêm. Thánh lễ đồng tế do Quý Cha quản xứ cùng mọi thành phần Dân Chúa toàn xứ đạo hiệp dâng.

Tạ ơn Chúa, xin hiệp nhất chúng con nên một: người kinh, người thượng, người già, người trẻ... người của nhiều vùng miền khác nhau..., như xưa Chúa đã nối kết Hai Vị Đại Thánh để chúng con được mừng một ngày hôm nay.

Nguyện xin Hai Vị Thánh Bổn Mạng cầu bầu cho mọi thành phần dân Chúa trong xứ đạo Quỳnh Ngọc biết tin tưởng vào tình thương của Chúa để biết sám hối, ăn năn trở về sau mỗi lần vấp ngã; xin Chúa cho chúng con sự bình an của Chúa để chúng con biết trung tín bước theo Chúa đến cùng!

Mời xem HÌNH ẢNH

Ban TT. Gx. Quỳnh Ngọc