Mừng Thánh Cả Giu-se

Gậy trổ hoa
sắc huệ tươi trinh khiết
Đẹp tuyệt trần
thơm ngát tỏa nhân gian,
Bên Nữ Trinh kiều diễm chẳng mơ màng
Lòng thanh tịnh tựa cực băng vĩnh cửu.

Nhân gian nhất thế người trung hậu
Cõi tạm vô song sống khiết trinh,
Kết bạn trăm năm cùng Trinh Nữ
Vẹn vẻ phu thê, tuyệt hảo Tình.

Gánh vác gian nan đời gia thất
Truân chuyên đây đó, cảnh tha hương,
Đem lòng nam tử dang vai rộng
Bảo bọc thê nhi vẹn mười phương.

Một lòng thờ Chúa cao hơn núi
Đối nhân quảng đại sánh trùng dương,
Nhân gian sống một thời ngắn ngủi
Vinh quang trải rộng khắp thiên đường.

Dự lễ niềm yêu dâng hát tặng
Tôn vinh Thánh Cả đất tràn hương
Núi trải thời gian mòn thớ đá
Lời thơ kính nhớ vọng miên trường.

Tình Yêu Hoa Cỏ

Tin/Bài liên quan