Matthêu Nguyễn Phú Cường, OSB

Năm sinh: 
15.06.1969
Năm Linh mục: 
26.04.2006
Chức vụ: 
Đan viện Thiên Hòa
Địa chỉ: 

T.5, X. Tân Tiến, H. Krông Păc, ĐL

Điện thoại: 
0500.3524 777
Điện thoại: 
0169.880 3698
Email: 
mattheucuong [at] gmail [dot] com