NƯỚC TRỜI

Ta đi tìm kiếm nước trời
Ở đâu? Ai biết, giữa đời của ta
Không vì một chút gian tà
Không vì sóng dậy can qua đời thường
Chỉ vì tiếng gọi tình thương
Mở lòng nhân ái mà lường thế nhân
Trải qua một kiếp gian trần
Sướng vui, gian khổ có phần sẻ chia
Đôi khi thức giấc đêm khuya
Lắng nghe mưa đổ đầm đìa ngoài xa
Đất trời trong cõi bao la
Tình người trang trải chan hòa được sao?
Người thế sự, kẻ nôn nao
Phải chăng cốt tại ơn trao giữa đời
Phúc phần quyết giữ lấy Lời
Lắng nghe chưa đủ, đem ra thực hành
Lời Chúa triển nở thật nhanh
Hạt rơi đất tốt trở thành phổng phao
Chim trời ẩn nấp trên cao
Là phần ân huệ thưởng trao mỗi người
Đừng như nén bạc trong đời
Tính toan nhỏ nhặt buông lời thở than
Đừng vì cái tội phàn nàn
Đào sâu chôn kỹ vỡ tan cội nguồn
Ơn trời nước đổ mưa tuôn
Dội tràn ân thánh đủ luôn cho người
Ta đi tìm kiếm nước trời
Ở nơi ta ở giữa đời của ta.

Tin/Bài liên quan