Ngày hồng ân của 78 em được diễm phúc rước Chúa ngự vào trong tâm hồn lần đầu.

Ngày 15 tháng 4 năm 2012, Chúa nhật về lòng thương xót của Thiên Chúa . Giáo xứ Châu Sơn tổ chức Thánh lễ xưng tội rước lễ lần đầu cho các em trong Giáo xứ . Thật là một ngày hạnh phúc của các gia đình và là ngày hồng ân của 78 em được diễm phúc rước Chúa ngự vào trong tâm hồn lần đầu.
Với những tháng ngày qua, các em đã được tìm hiểu và học biết Chúa Giê-Su Thánh Thể, và hôm nay được xứng đáng tiến đến bàn tiệc Thánh Thể, trong trang nghiêm và hạnh phúc được Chúa ngự vào trong tâm hồn . Xin cho các em biết noi gương và có những quyết tâm như Thánh Trẻ Đa minh Savio trong ngày rước lễ lần đầu quyết tâm:
                                     Tôi sẽ năng xưng tội và rước lễ
                                     Tôi muốn thánh hóa ngày Chúa nhật
                                     Bạn của tôi là Chúa Giêsu và mẹ Maria
                                     Tôi thà chết chứ không phạm tội

       Xin cho các em biết phụng sự Chúa trong vui tươi và trung tín với Chúa đến trọn đời.

       Trong Thánh lễ Cha Gioan Bùi Quang Đạo chia sẻ “ Thật là ngày hạnh phúc và ý nghĩa mà Chúa nhật năm nay Giáo hội muốn diễn tả khôn mặt dịu hiền của Chúa Giêsu qua hai luồng ánh sáng .
- Ánh sáng trắng : diễn tả tình yêu nhân loại từ cạnh sườn Chúa tuôn ra.
- Ánh sáng đỏ : diễn tả nguồn ơn cứu độ.
Đặc biệt từ niềm tin phục sinh là nền tảng sống đạo của chúng ta, phúc cho những ai không thấy mà tin (Ga 20 ,29) Chúng ta hãy cảm tạ Thiên Chúa vì muôn hồng ân Chúa đã thương ban cho chúng ta, mà hôm nay Chúa đã đến ngự vào những tâm hồn thơ ngây, và làm cho tâm hồn của các em trở thành đền thờ của Chúa Thánh Thần và biết noi gương Chúa Giêsu . Đấng đã trở nên tấm bánh bẻ ra cho chúng ta và cũng là tấm bánh bẻ ra cho mọi người."

XUÂN TÙNG (GX. Châu Sơn)