Nghi thức lễ Gia Tiên (3&4)

MẪU 3

Bàn thờ ông bà tổ tiên để dưới bàn thờ Chúa, không chưng bày những thứ nặng phần mê tín, nên chưng hoa, nến, để sẵn bát hương.
Bắt đầu nghi thức lễ gia tiên, mời bà con hai họ, cô dâu chú rể quây quần trước bàn thờ tổ tiên.

Chủ sự: Để tỏ lòng tôn kính và hiếu thảo, giờ đây xin mời cô dâu chú rể thắp hương dâng lên trước bàn thờ ông bà tổ tiên.

Chủ sự vừa đọc, đôi tân hôn đến vái hương trước bàn thờ ông bà tổ tiên

“Trời phương nao tổ tiên lập công đức
Kiếp hậu lai con cháu đáp nghĩa ân”

Kính lạy các vị anh linh tiền bối, là bậc sinh thành dưỡng dục chúng con nên người. Cũng vì quy luật hợp tan mà các ngài đã ra đi trước chúng con. Hôm nay, trong ngày thành hôn của hai cháu X và Y, chúng con quây quần trước bàn thờ các ngài, nguyện xin các ngài hiện diện và khấng nhận nơi con cháu nén hương trầm đan quyện tấm lòng hiếu kính.
Vâng, kính lạy ông bà tổ tiên, “khi suy gẫm muôn loài trong cõi càn khôn, chúng con nhận thấy mọi vật đều có cội rễ căn nguyên, chim có tổ, nước có nguồn, con người sinh ra có mẹ có cha”. Chúng con được sinh ra đời và lớn khôn nên người là nhờ công đức các ngài để lại. Vậy giờ đây trước vong linh các ngài, chúng con kính dâng lên các ngài lòng tri ân cảm đội. Nguyện xin các ngài phù hộ cùng Chúa cho chúng con luôn trọn tình hiếu thảo với các bậc sinh thành, và cho gia thất luôn được an vui đầm ấm.

(Dâng hương xong)

Chủ sự: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.

Hát:  Cầu xin Chúa Thánh Thần
Kinh tin, cậy, mến, ăn năn tội.

Chủ sự:
Kính thưa bà con hai họ,
Khi nói đến công ơn sinh thành dưỡng dục, cha ông chúng ta đã ví:
“Ơn cao quá núi đôi ngàn trượng
Nghĩa nặng hơn sông mấy vạn lần”

Quả thật, công đức sinh thành ngút cao như nam san, và mênh mông như đông hải, phận làm con biết lấy gì đền đáp, nên có thể nào quên? Chính vì vậy, hôm nay trong ngày thành hôn của hai cháu X và Y, chúng ta họp nhau lúc này đây là để tưởng nhớ đến công ơn của các ngài, vì nhờ các ngài mà chúng ta, thế hệ con cháu được sinh ra, được nuôi dưỡng. Vậy một trong những cách thức để đền đáp ơn nghĩa đối với các ngài cách thiết thực nhất, là chúng ta hãy sống đúng đạo làm con đối với Thiên Chúa, và sống đúng lễ giáo gia phong, xứng đáng là những người con ngoan hiền trong gia tộc.

Hát: Cầu cho cha mẹ

Lời Chúa: Cn 6, 20.23
Lời Chúa trong sách Châm Ngôn.

“Con ơi giữ lấy lời cha
Chớ quên lời mẹ, nhớ mà ghi tâm
Đèn soi trong chốn tối tăm
Ấy là chính những lời răn, lệnh truyền
Nhớ cầu cho bậc tổ tiên
Khắc ghi công đức một niềm tri ân”.

Đó là Lời Chúa.

Lời cầu:
Chủ sự:

Anh chị em thân mến,
Thiên Chúa là Đấng tạo dựng muôn loài, đã cho ông bà tổ tiên chúng ta được diễm phúc cộng tác với Ngài trong công trình tạo dựng, nhờ đó chúng ta được sinh ra làm người và làm con cái Thiên Chúa. Trong tâm tình tri ân chúng ta cùng dâng lời cầu xin:

1. Thiên Chúa đã tạo dựng nên hai người nam nữ đầu tiên trong vườn địa đàng, Ngài đã liên kết họ nên một và đã chúc phúc cho tình yêu của họ. Chúng ta cùng hiệp lời cầu xin cho đôi tân hôn này luôn được bền lòng chung thủy với nhau trong tình yêu của Chúa.

2. Cây có gốc mới nở cành xanh ngọn, nhờ công ơn sinh thành dưỡng dục của các bậc ông bà tổ tiên, chúng ta mới được sinh ra đời và được nuôi dưỡng lớn khôn thành người. Chúng ta cùng hiệp lời cầu xin Chúa ban tràn đầy ơn phúc xuống trên các bậc tổ tiên. Những người đã qua đời xin Chúa sớm đưa về hưởng tôn nhan, còn những người còn sống được hồn an xác mạnh.

3. Từ đền thờ Giêrusalem trở về, Chúa Giêsu hằng vâng phục Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse. Chúng ta cùng hiệp lời cầu xin cho đôi tân hôn này, luôn là những người dâu hiền rể thảo trong gia đình, và là người con cháu ngoan hiền trong gia tộc của mình.

Chủ sự:
Lạy Chúa, đôi tân hôn có được như ngày hôm nay là nhờ công phúc của bao người, đặc biệt của các bậc tổ tiên ông bà cha mẹ, xin Chúa trả công bội hậu cho các ngài, và cho đôi tân hôn luôn biết sống sao cho xứng đáng với ân phúc của các ngài để lại, hầu gia thất luôn được an vui đầm ấm. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Hát: Một bài Cầu cho cha mẹ
Kinh dâng gia đình: 
Cầu cho các linh hồn tiên nhân: Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho các linh hồn tiên nhân được lên chốn nghỉ ngơi…

Kinh cảm ơn, trông cậy
Hát: Con đến trước tòa …
Làm dấu kết thúc.
(Gia tộc tùy nghi giới thiệu các thành viên và tặng quà)

MẪU 4

Bàn thờ ông bà tổ tiên để dưới bàn thờ Chúa, không chưng bày những thứ nặng phần mê tín, nên chưng hoa, nến, để sẵn bát hương.
Bắt đầu nghi thức lễ gia tiên, mời bà con hai họ, cô dâu chú rể quây quần trước bàn thờ tổ tiên.

Chủ sự: Để tỏ lòng tôn kính và hiếu thảo, giờ đây xin mời cô dâu chú rể thắp hương dâng lên trước bàn thờ ông bà tổ tiên.

Chủ sự vừa đọc, đôi tân hôn đến vái hương trước bàn thờ ông bà tổ tiên

Kính lạy các bậc anh linh tiền bối,
Hiếu đạo chưa đền ơn cúc dục
Khuất còn thêm tủi phận làm con

Hôm nay trong ngày thành hôn của hai cháu X và Y, ngoài kia đang rộn rã tiếng nhạc vui, thì giờ đây chúng con xin dành chút thời gian vắn vỏi, lắng đọng tâm hồn đến trước bàn thờ ông bà tổ tiên. Đứng trước anh linh các ngài, lòng nhớ về nguồn cội thẳm sâu và công lao cao dày như biển trời, bởi một đời các ngài đã vất vả hy sinh cho con cháu được nên người và thành gia nên thất.
Công ơn này chúng con xin cảm đội tri ân. Nén hương lòng thành kính tiến dâng. Kính xin ông bà tổ tiên khấng nhận, và phù hộ trước tòa Chúa cho hai cháu trong đời sống mới này luôn được bền lòng chung thủy với nhau, và luôn sống đúng đạo làm con trong gia tộc, hầu luôn làm vinh danh Thiên Chúa và xứng đáng là hậu duệ của các ngài.

(Dâng hương xong)

Chủ sự: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.

Hát:  Cầu xin Chúa Thánh Thần
Kinh tin, cậy, mến, ăn năn tội.

Chủ sự:

Kính thưa bà con hai họ, thảo kính cha mẹ không chỉ là một lời khuyên trong đạo hiếu, nhưng còn là một giới răn, mà Thiên Chúa truyền cho những kẻ làm con phải tuân giữ đối với các bậc sinh thành. Chính vì vậy, sống trọn giới răn “thảo kính cha mẹ” là một trong những cách thức đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục cách tốt nhất. Cũng vì lẽ đó, hôm nay trong ngày thành hôn, của hai cháu X và Y, chúng ta họp nhau nơi đây trước bàn thờ ông bà tổ tiên, trong tâm tình tưởng nhớ các ngài, chúng ta cầu xin Chúa thưởng công bội hậu cho các ngài nơi chốn thiên triều cao sáng, và cầu cho chúng ta luôn biết sống trọn chữ hiếu đối với các ngài. Đặc biệt, cầu cho hai cháu X và Y trong đời sống mới này luôn được bền lòng chung thủy với nhau, và luôn sống đúng lễ giáo gia phong trong gia tộc của mình.

Hát: Cầu Cho Cha Mẹ

Lời Chúa: Ep 6,1-3
Lời Chúa trong thư của thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Êphêsô:

Hỡi những kẻ làm con, hãy vâng phục cha mẹ trong Chúa: đó là phải lẽ. Hãy thảo kính cha mẹ ngươi, đó là giới răn thứ nhất kèm theo lời hứa rằng: “Để ngươi được phần phúc và sống lâu dài trên mặt đất này”.
Đó là lời Chúa.

Lời cầu:
Chủ sự:
Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Đấng tạo dựng muôn loài, đã cho cha mẹ, ông bà tổ tiên chúng ta được diễm phúc cộng tác với Ngài trong công trình tạo dựng để lưu truyền nòi giống trên mặt đất này/ vậy trong tâm tình tri ân chúng ta cùng tha thiết dâng lời nguyện xin:

1. Soi gương mới biết mặt mình, nuôi con mới biết công trình mẹ cha. Chúng ta cùng hiệp lời cầu xin Chúa, thương đổ tràn ơn phúc hải hà mà trả công bội hậu cho các bậc cha mẹ, ông bà tổ tiên, những người đã dày công sinh dưỡng và giáo dục chúng con nên người.

2. Gia đình là tế bào đầu tiên của xã hội. Chúng ta cùng hiệp lời cầu xin cho đôi tân hôn này, luôn trọn đời chung thủy với nhau, và cho gia đình họ luôn được an vui hạnh phúc.

3. Bạn có gì mà do không nhận lãnh / đôi tân hôn có được như ngày hôm nay, là do công khó của bao người tưới tắm vun trồng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa thương trả công cho các ân nhân của chúng con / và thương chúc phúc cho đôi tân hôn, để họ luôn sống xứng với những ân huệ mình đã lãnh nhận.

Chủ sự:
Lạy Chúa, khi tạo dựng muôn loài, Chúa đã tạo dựng con người có nam có nữ, và Chúa đã liên kết họ nên một trong tình yêu của Chúa. Và chính trong sự quan phòng đó, Chúa đã ban cho chúng con có cha mẹ, ông bà tổ tiên, để nhờ các ngài chúng con được sinh vào đời, được dưỡng dục nên người. Vậy, giờ đây xin Chúa ban cho các ngài được dư tràn ơn phúc, và cho chúng con luôn sống trọn đạo làm con với các ngài, hầu gia đình chúng con luôn được an khang trường thọ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Hát: Cầu Cho Cha Mẹ
Kinh dâng gia đình: lấy ở phần dưới.
.
Cầu cho các linh hồn tiên nhân: Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho các linh hồn tiên nhân được lên chốn nghỉ ngơi…

Kinh cảm ơn, trông cậy
Hát: Về Đức Mẹ
Làm dấu kết thúc.
(Gia tộc tùy nghi giới thiệu các thành viên và tặng quà)
========== // =========
KINH DÂNG GIA ĐÌNH
(Giáo Phận Bùi Chu)

Lạy Chúa Cứu Thế rất dịu dàng từ hậu, chúng con lấy lòng khiêm nhường quì dưới chân Chúa, mà dâng cả gia đình chúng con cho rất thánh trái tim Chúa. Xin Chúa hãy làm Vua chúng con liên, chúng con hoàn toàn tin cậy Chúa. Chớ gì tinh thần của Chúa thấm nhập vào tư tưởng, sự ước ao, lời nói, việc làm của chúng con. Xin Chúa chúc phúc cho các việc chúng con đang làm. Xin Chúa chia phần vui khổ, chia sự vất vả làm ăn của chúng con. Xin ban cho chúng con được ơn hiểu biết Chúa hơn, mến Chúa hơn và làm tôi Chúa không hề bê trễ. Chớ gì khắp tứ phương thiên hạ vang tiếng tung hô rằng: hãy kính mến, hãy chúc tụng, hãy làm sáng danh trái tim hiển sáng Đức Chúa Giêsu mọi nơi, mọi đời. Amen.

KINH DÂNG GIA ĐÌNH
(Giáo Phận Vinh)

Lạy Chúa Cứu Thế rất êm ái dịu dàng/ chúng con hèn mọn sắp mình xuống trước bàn thờ Chúa/ chúng con xin dâng gia đình chúng con cho rất thánh trái tim Chúa/ xin Chúa hằng làm vua cai trị chúng con/ chúng con hoàn toàn tin cậy Chúa/ xin Chúa cho tâm hồn, ngôn ngữ và hành vi chúng con đều được thấm nhuần tinh thần của Chúa/ xin Chúa giáng phúc cho mọi dự định của chúng con/ xin chia vui, chia buồn, chia công nghiệp với chúng con./ Xin Chúa cho chúng con ngày càng hiểu biết, mến yêu và làm tôi Chúa chẳng khi nào ngừng./ Chớ gì khắp thế giới vang tiếng hát mừng rằng/ kính mến, ngợi khen, chúc tụng trái tim Đức Chúa Giêsu toàn thắng mọi nơi, mọi đời. Amen.

Tác giả : Đan Lê