Nghi thức suy niệm Cuộc Thương Khó của Đức Chúa Giêsu tại Đồi Thánh Giá giáo xứ Giang Sơn.

Xin click vào hình để xem hình phóng to