Niềm vui của Chúa (Mt 25, 21)

Niềm vui của Chúa
“Hãy vào mà hưởng niềm vui của
chủ anh”
(Mt 25, 21)

Huyền diệu quá niềm vui của Chủ
Công trình Ngài cứu độ trần gian
Con người được Chúa phú ban
Đức Tin cao quý nén vàng hồng ân

Người đầy tớ trung thành tài giỏi
Quyết sinh lời với hết khả năng
Niềm vui mỗi lúc một gần
Chủ về vọng rõ bước chân của Người

Niềm vui ấy là Lời nhận lãnh
Đang nẩy mầm đâm nhánh trổ bông
Dù thời thuận tiện hay không
Tin Mừng lớn mạnh nức lòng tôi trung

Niềm vui ấy muôn trùng cao cả
Vì yêu thương Ngài đã thứ tha
Trần gian vang khúc hoan ca
Mọi người dưới thế con Cha trên trời

Niềm vui ấy lòng con mong đợi
Chuyến lữ hành dẫn tới Nhà Cha
Chúa như ông Chủ đi xa
Bao phen thử thách lệ nhòa bóng đêm

Niềm vui ấy lòng Người tin tưởng
Trao nén vàng gửi gắm tình thương
Luyện con chiến đấu can trường
Chứng nhân cuộc sống đời thường thanh cao

Ai trung tín Chúa trao tất cả
Vốn lẫn lời cuộc sống dương gian
Ngày Người trở lại vinh quang
Niềm vui của Chúa ngập tràn muôn phương

Nt. Bích Ngọc

Tin/Bài liên quan