Phêrô Bùi Văn Thục

Năm sinh: 
15.10.1959
Năm Linh mục: 
25.04.1994
Chức vụ: 
Chính xứ GX. Giang Sơn
Nơi làm việc: 
GIÁO XỨ GIANG SƠN
Địa chỉ: 

X. Hoà Hiệp, H. Cư Kuin, Đăk Lăk

Điện thoại: 
0500.3639 859
Điện thoại: 
0907 980 381
Email: 
petthuc [at] vnn [dot] vn