Phêrô Hoàng Hùng Phi

Năm sinh: 
05.071971
Năm Linh mục: 
26.04.2006
Chức vụ: 
Phó xứ GX. Nhân Cơ
Nơi làm việc: 
GIÁO XỨ NHÂN CƠ
Địa chỉ: 

X. Nhân Cơ, H. Đăk R’lấp, Đăk Nông

Điện thoại: 
0905 373 667
Email: 
pethoangphivn [at] yahoo [dot] com