Phêrô Hoàng Khắc Dũng

Năm sinh: 
30.8.1972
Năm Linh mục: 
17.07.2007
Chức vụ: 
Quản xứ Nhơn Hòa
Nơi làm việc: 
GIÁO XỨ NHƠN HOÀ
Địa chỉ: 

Xã Long Giang, Phước Long, Bình Phước

Điện thoại: 
0905 920 020
Email: 
petdunghoang [at] yahoo [dot] com
Giới thiệu thêm: 

Phó xứ Thánh Linh, DL2

Ngày 15.3.2013: Quản xứ Nhơn Hòa