Phêrô Lưu Thọ

Năm sinh: 
20.02.1962
Năm Linh mục: 
12.03.1998
Chức vụ: 
Chính xứ GX. Tân Hòa
Nơi làm việc: 
GIÁO XỨ TÂN HÒA
Địa chỉ: 

Xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, Đăk Lăk

Điện thoại: 
0904 641 159
Email: 
petluutho [at] yahoo [dot] com
Giới thiệu thêm: 

- Quản xứ Thọ Thành

- Tháng 10.2016: Quản xứ Tân Hòa