Phêrô Nguyễn Đức Cường

Năm sinh: 
27.12.1978
Năm Linh mục: 
25.9.2014
Chức vụ: 
Phó xứ
Nơi làm việc: 
GIÁO XỨ VINH ĐỨC
Địa chỉ: 

Phường Thống Nhất, TX Buôn Hồ, Đăk Lăk

Điện thoại: 
01993.035.098
Email: 
prcuonghm [at] yahoo [dot] com
Giới thiệu thêm: 

25.9.2014: Phó xứ Chi Lăng

tháng 7.2017: Phó xứ Vinh Đức (hạt Buôn Hô)