Phêrô Nguyễn Hùng Tiến

Năm sinh: 
18.04.1973
Năm Linh mục: 
26.07.2005
Chức vụ: 
Chính xứ GX. Buôn Hằng
Nơi làm việc: 
GIÁO XỨ BUÔN HẰNG
Địa chỉ: 

X. Êa Yiêng, H. Krông Păc, Đăk Lăk

Điện thoại: 
0500.2478 014
Điện thoại: 
0914 248 663
Email: 
pierretien2000 [at] yahoo [dot] com